AUTÓTÍPUS KERESÉS
KOSÁR TARTALMA
A kosár jelenleg üres

Kovács Autó

Liqui Moly Fagyálló koncentrátum G12 1l
( 1 L = 3 078 Ft )

Liqui Moly Fagyálló koncentrátum G12 1l

Cikk-kód: LM FAGYÁLLÓ KONC. G12 1L
Gyártó: Liqui moly
Kedvezményes ár: 3 078 Ft
Jelenleg nem elérhető, kérjük válasszon a helyettesítő termékek közül.

Helyettesítő termékek
Hozzáadás a kedvencekhez
A Liqui Moly Fagyálló koncentrátum G12 1l általános jellemzői
Kiszerelés 1 liter
Néhány szó a Liqui Moly Fagyálló koncentrátum G12 1l termékről
Etilén-glikol alapú hatóanyag-kombináció, kimondottan a korszerű, nagy teljesítményű alumínium motorokhoz fejlesztett, OAT inhibitorcsomaggal. Amin-, nitrit-, foszfát-, borát-, valamint szilikátmentes, és kiváló védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen. Az egyeztetett keverési arányban vízzel hígítva egész évben szavatolja a jármű biztonságos üzemét.Alkalmazási terület:Minden hűtőrendszerhez és motorhoz alkalmas, különösen személygépkocsik,haszonjárművek, buszok, mezőgazdasági gépek nagy teljesítményű alumínium motorjaihoz valamint olyan telepített üzemű motorokhoz és gépekhez, amelyekhez ilyen minőségű fagyálló hűtőfolyadékot írtak elő. Technikai adatlap Információk a termék veszélyességi besorolásáról:Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok,> 2 % aromás vegyu¨letekGHS piktogram:Figyelmeztetés: VeszélyFigyelmeztető mondat:H304 Lenyelve és a légutakba keru¨lve halálos lehet.H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.Kiegészítő veszélyességi információEUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.P102 Gyermekektől elzárva tartandó.Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAIKÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:P405 Elzárva tárolandó.Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.Su¨rgősségi telefonszámEgészségu¨gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Helyettesítő termékei:
1 2 3 >  >>
1 2 3 >  >>